Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định

Title: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định
Authors: Lê, Thị Thanh Thủy
Keywords: Khoa học Môi trường;Môi trường;Nam Định;Hải Hậu;Môi trường nước;Nuôi tôm
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 3 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9366
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xác định kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp phổ khối lượng cao tần cảm ứng Plasma ICP-MS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Xây dựng đường cacbon cơ sở cho thảm thực vật cây bụi tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái