Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2017

Xây dựng đường cacbon cơ sở cho thảm thực vật cây bụi tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Hình ảnh
Title: Xây dựng đường cacbon cơ sở cho thảm thực vật cây bụi tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.Authors: Đinh Thị HươngKeywords: Đường cacbon;Văn ChấnIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa các khoa học liên ngànhDescription: 105 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54479Appears in Collections:SGS - Master Theses


Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý bền vững không gian xanh công cộng khu vực bốn quận nội thành cũ Hà Nội

Hình ảnh
Title: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý bền vững không gian xanh công cộng khu vực bốn quận nội thành cũ Hà NộiAuthors: Đoàn, Khánh HuyềnKeywords: Quản lý bền vững;Không gian xanh;Hà NộiIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa các khoa học liên ngànhDescription: 137 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54600Appears in Collections:SGS - Master ThesesVấn đề kết hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài theo Pháp luật Việt Nam, so sánh với Pháp luật một số nước trên thế giới : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60

Làm sáng tỏ những vấn đề chung về kết hôn và giải quyết xung đột pháp luật về kết hôn có yếu tố nước ngoài được quy định trong pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, từ đó so sánh với pháp luật một số nước. Đánh giá thực trạng pháp luật v (...)

Title: Vấn đề kết hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài theo Pháp luật Việt Nam, so sánh với Pháp luật một số nước trên thế giới : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Authors: Nguyễn, Hồng Bắc , người hướng dẫn
Hoàng, Như TháiKeywords: Luật Quốc tế, Luật hôn nhân và gia đình, Công dân Việt Nam, Người nước ngoài, Pháp luật Việt NamIssue Date: 2012Publisher: Khoa LuậtAbstract: 96 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm sáng tỏ những vấn đề chung về kết hôn và giải quyết xung đột pháp luật về kết hôn có yếu tố nước ngoài được quy định trong pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, từ đó so sánh với pháp luật một số nước. Đánh giá thực trạng pháp luật…

Mô phỏng trường dòng chảy đáy trung bình tháng tại khu vực biển Bắc Trung Bộ bằng mô hình ROMS

Hình ảnh
Vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trường biển của công ty Formosa Hà Tĩnh đang là chủ đề nóng trong những ngày gần đây. Việc cá tầng đáy chết hàng loạt dạt vào bờ là biểu hiện đầu tiên và là một trong những sự việc đáng quan tâm nhất của sự kiện này. Dòng chảy đáy được đánh giá là nguyên nhân chính phát tán dòng độc tố từ nơi xả thải đến môi trường xung quanh, làm chết cá tầng đáy. Nghiên cứu này ứng dụng Hệ thống mô hình đại dương quy mô vùng ROMS (Regional Ocean Modeling System) để mô phỏng trường dòng chảy đáy khu vực biển Bắc Trung Bộ với mục đích: mô phỏng trường dòng chảy đáy ở khu vực này trong năm và giải thích con đường di chuyển của độc tố vào tháng 4 - thời gian bắt đầu sự kiện xả thải gây ô nhiễm biển nghiêm trọng.Title: Mô phỏng trường dòng chảy đáy trung bình tháng tại khu vực biển Bắc Trung Bộ bằng mô hình ROMSAuthors: Vũ, Thị VuiKeywords: Dòng chảy đáy, ROMS, Ô nhiễm biển, FormosaIssue Date: 2016Publisher: ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol 32, No 3S (2016);Abstract…

Effect of Secondary Structure on Biological Activities of Antimicrobial Peptides

A 15-mer cationic α-helical antibacterial peptide was used as the framework to study the effect of peptide secondary structure on antimicrobial activities. We designed an α-helical peptide with higher helical propensity compared with the original peptide, a β-sheet peptide and a random coiled peptide without changing the originalamino acid composition of the peptide sequence. Three truncated peptides were also designed. The secondary structures of the peptides were determined by circular dichroism spectra both in aqueous solution and in hydrophobic environment. The biological activities of the peptides were detected against three Gram-negative bacterial strains, three Gram-positive bacterial strains and human red blood cells. The results showed that the two helical peptides exhibited comparable antibacterial activities but their hemolytic potency (cytotoxicity) varied from extreme hemolysis to no hemolysis, which was positively correlated with their helical propensit…

Mobile agent và ứng dụng trong thanh toán điện tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Title: Mobile agent và ứng dụng trong thanh toán điện tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Authors: Đoàn, Văn Ban, người hướng dẫn
Lê, Trần TrungKeywords: Thanh toán điện tử, An toàn dữ liệu, Thương mại điện tử, Mobile Agent, Công nghệ thông tinIssue Date: 2012Publisher: ĐHCNAbstract: 73 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Giới thiệu tổng quan về software agent, tính năng của agent và phân loại agent. Nghiên cứu về Mobile Agent và nguyên lý hoạt động: giới thiệu về mobile agent và nguyên lý hoạt động, kiến trúc của mobile agent và cơ chế di chuyển, truyền thông báo; giới thi (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42678Appears in Collections:UET - Master Theses

Hậu quả pháp lý của việc hủy hôn nhân trái pháp luật theo Luật hôn nhân gia đình năm 2014. Luân văn ThS. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự: 60 38 01 03

Hình ảnh
Luận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về hậu quả pháp lý của việc hủy hôn nhân trái pháp luật theo luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Đồng thời chỉ ra những bất cập, hạn chế của pháp luật hiện hành về vấn đề hậu quả pháp lý của việc hủy hôn nhân trái pháp luật và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật về hậu quả pháp lý của việc hủy hôn nhân trái pháp luật.


Title: Hậu quả pháp lý của việc hủy hôn nhân trái pháp luật theo Luật hôn nhân gia đình năm 2014. Luân văn ThS. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự: 60 38 01 03Other Titles: The legal consequences of the annulment of illegal marriage under the Marriage and Family Act 2014Authors: Nguyễn, Tài Dương
Lê, Đình Nghị, người hướng dẫnKeywords: Luật hôn nhân gia đình, Pháp luật, Hủy hôn nhân trái pháp luật, Hậu quả pháp lýIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa LuậtAbstract: Luận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về hậu quả pháp lý của việc hủy hôn nhân trái pháp luật t…

Dựa vào cộng đồng để thực hiện một số biện pháp bảo tồn vườn cò xã Đào Mỹ , huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS.

Title: Dựa vào cộng đồng để thực hiện một số biện pháp bảo tồn vườn cò xã Đào Mỹ , huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS.Authors: Lê Diên Dực , người hướng dẫn
Trần, Thị DuyênIssue Date: 2016Publisher: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường
Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: 84 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34653Appears in Collections:CRES - Master Theses

Carrier detection in families affected by Duchenne muscular dystrophy using Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification = Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification xác định người lành mang gen bệnh trong các gia đình bị ả

Title: Carrier detection in families affected by Duchenne muscular dystrophy using Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification = Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification xác định người lành mang gen bệnh trong các gia đình bị ảAuthors: Trần, Vân Khánh, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Tường AnIssue Date: 2014Publisher: ĐHQGHNAbstract: 56 p. + CD-ROM
Electronic Resources
Luận văn ThS. Công nghệ sinh học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hanoi, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34664Appears in Collections:IMBT - Master Theses

Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20

Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20Authors: Nguyễn, Văn Định , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh VânKeywords: Ngân hàng, Việt Nam, Tín dụng, Quản trị rủi roIssue Date: 2011Publisher: ĐHKTAbstract: 90 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hoá lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của các Công ty tài chính. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam, từ (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44147Appears in Collections:UEB - Master Theses

Quyền lập quy của chính phủ : Luận án TS. Luật: 60 38 01 01

Hình ảnh
Phân tích các quan điểm, khái niệm khác nhau về lậpquy, quyềnlậpquy, lập pháp ủy quyền. Làm rõ khái niệm, bản chất, đặc điểm quyềnlậpquycủaChínhphủ. Nghiên cứu hình thức, nội dung quyềnlậpquycủaChínhphủ cũng như các quan điểm về việc phân định nội dung quyềnlập pháp của Quốc hội và quyềnlậpquycủaChínhphủ. Tìm hiểu về quan hệ quyềnlậpquycủaChínhphủ với quyềnlập pháp của Quốc hội, quyền ban hành văn bản, ra quyết định của cơ quan tư pháp. Nghiên cứu quyềnlậpquycủaChínhphủ một số nước trên thế giới để từ đó rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam. Khái lược lịch sử quyềnlậpquycủaChínhphủ từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ngày 02/9/1945 đến trước khi ban hành Hiến pháp 1992; thực trạng quyềnlậpquycủaChínhphủ từ năm 1992 đế nay. Đưa ra những quan điểm và kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện quyềnlậpquycủaChínhphủ.


Title: Quyền lập quy của chính phủ : Luận án TS. Luật: 60 38 01 01Authors: Thái, Vĩnh Thắng, người hướng dẫn
Trần, Nho Thìn, người hướng dẫn
Nguyễn, Đình HàoKey…

Phân vùng sinh thái nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long: hiện trạng và xu hướng thay đổi trong tương lai dưới tác động cảu biến đổi khí hậu

Hình ảnh
Title: Phân vùng sinh thái nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long: hiện trạng và xu hướng thay đổi trong tương lai dưới tác động cảu biến đổi khí hậuAuthors: Nguyễn, Hiếu Trung
Văn, Phạm Đăng Trí
Võ, Thị Phương LinhKeywords: Phát triển bền vững, Nông nghiệp, Đồng bằng sông Cửu Long, Biến đổi khí hậuIssue Date: 2013Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 11 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25222Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Qúa trình di dân và định cư ở Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) : Luận văn ThS. Lịch sử : 60 22 54

Hình ảnh
Title: Qúa trình di dân và định cư ở Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) : Luận văn ThS. Lịch sử : 60 22 54Authors: Nguyễn, Đình Lê , người hướng dẫn
Hồ, Thành TâmKeywords: Lịch sử Việt Nam, Di dân, Định cư, Lâm ĐồngIssue Date: 2012Publisher: ĐHKHXH&NVAbstract: 139 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày vài nét về tình hình kinh tế-xã hội nước ta trước năm 1975, quá trình xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-1987), thành lập huyện Lâm Hà cũng như về điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư của huyện Lâm Hà. Nghiên cứu thực trạng di dân (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36125Appears in Collections:USSH - Master Theses

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của du lịch thành phố Cần Thơ : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Hình ảnh
Title: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của du lịch thành phố Cần Thơ : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)Authors: Trần, Thị Minh Hòa, 1966-, người hướng dẫn
Huỳnh, Thị Bảo Trâm, 1984-Keywords: Du lịch, Cần Thơ, Năng lực cạnh tranhIssue Date: 2014Publisher: ĐHKHXH&NVAbstract: Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35228Appears in Collections:USSH - Master Theses

Chính sách an ninh-phòng thủ biển của Nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858) : Luận văn ThS. Lịch sử : 60 22 54

Title:

Chính sách an ninh-phòng thủ biển của Nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858) : Luận văn ThS. Lịch sử : 60 22 54Authors: Vũ, Văn Quân
Đinh, Thị Hải ĐườngKeywords: Lịch sử Việt Nam, Nhà Nguyễn, Thế kỷ 19Issue Date: 2012Publisher: ĐHKHXH&NV
Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: 239 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu cụ thể các chính sách an ninh – phòng thủ vùng duyên hải, vùng biển – đảo của nhà Nguyễn từ năm 1802 đến 1858, cả trên văn bản và thực tế thực hiện. Đánh giá chính sách và hiệu quả thực hiện chính sách trong việc đảm bảo và duy trì sự an toàn, yên (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36124Appears in Collections:USSH - Master Theses

Cuộc tổng di chuyển trong hai năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 -1947) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

Title:

Cuộc tổng di chuyển trong hai năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 -1947) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54Authors: Đinh, Quang Hải , người hướng dẫn
Ngô, Hoàng NamKeywords: Lịch sử Việt Nam, Kháng chiến chống Pháp, Thời kỳ 1946-1947Issue Date: 2014Publisher: ĐHKHXH&NVAbstract: Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Làm rõ bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc tổng di chuyển; những chủ trương và chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cuộc tổng di chuyển. Trình bày quá trình tiến hành cuộc tổng di chuyển qua hai nội dung chí (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35254Appears in Collections:USSH - Master Theses