Bài đăng

Tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Title: Tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamAuthors: Nguyễn, Thị Minh Huệ
Đặng, Tùng LâmKeywords: Cấu trúc sở hữu, hiệu quả hoạt động, đòn bẩy tài chính, công ty niêm yết.Issue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33;Số 1 (2017)Abstract: Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố gồm cấu trúc sởhữu, đòn bẩy tài chính và hiệu quả hoạt động với bộ dữ liệu toàn bộ các công ty niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Kết quả thực nghiệm từ các mô hình định lượng cho thấy mối quan hệ ngược chiều giữa sở hữu nhà nước và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết, và mối quan hệ thuận chiều giữa sở hữu nước ngoài và hiệu quả hoạt động của cáccông ty niêm yết. Thêm vào đó, nghiên cứu mối quan hệ với đòn bẩy tài chính của các công ty cho thấy hàm ý về nhân tố trung gian giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động, khi đòn bẩy tài chính được xem là một công cụ trong quản t…

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với kinh tế tỉnh Bắc Ninh

Title: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với kinh tế tỉnh Bắc NinhAuthors: Khổng, Văn ThắngKeywords: Vốn đầu tư nước ngoài, Bắc Ninh, kinh tếIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33;Số 1 (2017)Abstract: Năm 2015, bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Bắc Ninh vẫn là điểm sáng nhất của cả nước về thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài.Bên cạnh nguồn vốn trong tỉnh đóng vai trò quyết định, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nguồn vốn quan trọng đối với Bắc Ninh. Bài viết đánh giá thực trạng thu hút FDI và những đóng góp tích cực mà nguồn vốn này mang lại cho tỉnh Bắc Ninh, từ đó đề xuất một số giải pháp quan trọng để tiếp tục thu hút FDIcho mục tiêu phát triển những năm tiếp theo.Description: tr. 100-107URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56276ISSN: 2588-1108Appears in Collections:Economics and Business

Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại (Ngữ văn 9). Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Ngữ văn): 60 14 01 14

Title: Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại (Ngữ văn 9). Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Ngữ văn): 60 14 01 14Authors: Trần, Thị Ngọc LamKeywords: Văn học Việt Nam,Truyện ngắn,Kỹ năng sống,Ngữ vănIssue Date: 2016Publisher: H. Trường Đại học Giáo dụcDescription: 97 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57678Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Tích hợp tri thức lí luận văn học ở phần tri thức đọc – hiểu với quá trình dạy học tác phẩm văn xuôi cụ thể trong chương trình Ngữ văn 12 nâng cao. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Ngữ Văn): 60140111

Title: Tích hợp tri thức lí luận văn học ở phần tri thức đọc – hiểu với quá trình dạy học tác phẩm văn xuôi cụ thể trong chương trình Ngữ văn 12 nâng cao. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Ngữ Văn): 60140111Other Titles: Integrating knowledge literacy theory in reading- understanding section with teaching process of some specific prose works in Advanced Literature program for 12th grade.Authors: Trần, Thị Thanh HuyềnKeywords: Ngữ văn,Tích hợp tri thức,Lí luận văn học,Dạy và họcIssue Date: 2016Publisher: H. Trường Đại học Giáo dụcDescription: 101 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57679Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Trách nhiệm pháp lý của viên chức – qua thực tiễn Thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật: 603801

Về mặt lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về trách nhiệm pháp lý của viên chức trên thế giới, Việt Nam và tại Hà Nội. Đề tài sẽ là một nguồn tài liệu góp phần làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản trong các quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của viên chức ở Hà Nội hiện nay và trong thời gian tới; - Về mặt thực tiễn: Qua khảo sát thực tiễn, kết quả luận văn làm rõ những mặt đạt được và hạn chế của các quy định về trách nhiệm pháp lý của viên chức hiện nay. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số giải pháp có giá trị về mặt thực tiễn liên quan đến việc hoàn thiện các quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý của viên chức. Từ đó vận dụng khéo léo cho phù hợp với quá trình hội nhập của Việt Nam hiện nay.
Title: Trách nhiệm pháp lý của viên chức – qua thực tiễn Thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Lu…

Pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 603801

Luận văn đã phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về tố cáo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Trên cơ sở đánh giá, bình luận về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam, tác giả đề xuất các quan điểm và hệ thống giải pháp tăng cường bảo vệ người tố cáo tham nhũng gồm giải pháp pháp lý và giải pháp khác.

Title: Pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Phạm, Linh ChiKeywords: Luật Hành chính,Bảo vệ người tố cáo tham nhũngIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn đã phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về tố cáo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Trên cơ sở đánh giá, bình luận về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam, tác giả đề xuất các quan điểm và hệ thống giải pháp tăng cường bảo vệ người tố cáo tham nhũng gồm giải pháp pháp lý và giải pháp khác.Description: 91 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6…

Researching the Relation between Operational Efficiency and the Profitability of Telecommunication Technology Joint-Stock Companies

Operational efficiency (OE) and profitability are always the first priorities of any enterprise. Therefore, studying the relation between OE and profitability needs to be taken comprehensively and continuously in order to give solutions to raise business effectiveness. This paper will focus on the relationship between the OE and profitability of telecommunication technology (TT) joint-stock companies (JSCs) listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) and give exact answers for the above-mentioned issues.

Title: Researching the Relation between Operational Efficiency and the Profitability of Telecommunication Technology Joint-Stock CompaniesAuthors: Pham, Xuan KienKeywords: JSCs, operational efficiency, profitability, telecommunication technology.Issue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol. 33;No. 2 (2017)Abstract: Operational efficiency (OE) and profitability are always the first priorities of any enterprise. Therefore, studying the relation between…