Bài đăng

Nonlinear dynamical analyses of eccentrically stiffened functionally graded toroidal shell segments surrounded by elastic foundation in thermal environment

Title: Nonlinear dynamical analyses of eccentrically stiffened functionally graded toroidal shell segments surrounded by elastic foundation in thermal environmentAuthors: Bich, D.H.
Ninh, D.G.
Kien, B.H.
Hui, D.Keywords: A. Discontinuous reinforcement;B. Thermomechanical;B. Vibration;C. Analytical modelling;Toroidal shell segmentsIssue Date: 2016Publisher: Elsevier LtdCitation: ScopusAbstract: In this study, the nonlinear vibration and dynamic buckling of eccentrically stiffened functionally graded toroidal shell segments surrounded by an elastic medium in thermal environment are presented. The governing equations of motion of eccentrically stiffened functionally graded toroidal shell segments are derived based on the classical shell theory with the geometrical nonlinear in von Karman-Donnell sense and the smeared stiffeners technique. Furthermore, the dynamical characteristics of shells as natural frequencies, nonlinear frequency-amplitude relation, nonlinear dynamic respons…

Nonlinear response of a shear deformable S-FGM shallow spherical shell with ceramic-metal-ceramic layers resting on an elastic foundation in a thermal environment

Title: Nonlinear response of a shear deformable S-FGM shallow spherical shell with ceramic-metal-ceramic layers resting on an elastic foundation in a thermal environmentAuthors: Anh, V.T.T.
Dinh Duc, N.Keywords: elastic foundation;Nonlinear response;temperature effects;thick S-FGM shallow spherical shell with ceramic-metal-ceramic layersIssue Date: 2016Publisher: Taylor and Francis Inc.Citation: ScopusAbstract: This article presents an analytical approach to investigate the nonlinear stability of thick, functionally graded material (FGM) shallow spherical shells resting on elastic foundations, subjected to uniform external pressure and exposed to thermal environments. Material properties are assumed to be temperature dependent and graded in the thickness direction according to a Sigmoid power law distribution (S-FGM) in terms of the volume fractions of constituents. Using the first-order shear deformation theory and the Galerkin method, the effects of materials, geometry, e…

Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ): Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ): Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Nguyễn, Đăng LâmKeywords: Luật tố tụng hình sự;Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích cụ thể các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về quyết định truy tố của Viện kiểm sát, nghiên cứu các quyết định tố tụng cụ thể, cùng với thực tiễn thi hành trong 5 năm từ 2012-2016 của tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả quyết định truy tố của Viện kiểm sát trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu của tiến trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.Description: 97 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61020Appears in Collections:LAW - Master Theses

Hình phạt chính không tước tự do theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ): Luận văn ThS. Luật : 603801

Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng và thi hành các hình phạt chính không tước tự do đối với người phạm tội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong 5 năm (2011 – 2015), từ đó rút ra được những tồn tại, hạn chế bất cập trong các quy định của BLHS, trong việc áp dụng hình phạt chính không tước tự do và các nguyên nhân cơ bản. Đồng thời đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các hình phạt chính không tước tự do.

Title: Hình phạt chính không tước tự do theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ): Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Nguyễn, Đình DuyệtKeywords: Luật hình sự;Hình phạtIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng và thi hành các hình phạt chính không tước tự do đối với người phạm tội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tro…

Đảng lãnh đạo liên minh chiến đấu Việt Nam với Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) = Party leaders to build alliance of the fight Vietnam and Laos in the resistance against the French colonialists (1945 -1954)

Title: Đảng lãnh đạo liên minh chiến đấu Việt Nam với Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)Other Titles: Party leaders to build alliance of the fight Vietnam and Laos in the resistance against the French colonialists (1945 -1954)Authors: Nguyễn, Thị Ngọc ÁnhKeywords: Kháng chiến chống thực dân Pháp;Liên minh chiến đấu;Đảng Cộng sản Việt Nam;LàoIssue Date: 2014Publisher: H. : ĐHKHXH&NVCitation: 96 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9024Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định

Title: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm huyện Hải Hậu tỉnh Nam ĐịnhAuthors: Lê, Thị Thanh ThủyKeywords: Khoa học Môi trường;Môi trường;Nam Định;Hải Hậu;Môi trường nước;Nuôi tômIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 3 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9366Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tái hoà nhập xã hội đối với người chưa thành niên phạm tội mãn hạn tù theo pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang).

Title: Tái hoà nhập xã hội đối với người chưa thành niên phạm tội mãn hạn tù theo pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang).Other Titles: Social reintegration of juvenile offenders discharged from prison according to law enforcement for criminal Vietnam (on the basis of practical Ha Giang province) .Authors: Phạm, Thị ViệtKeywords: Luật hình sự;Án hình sự;Người chưa thành niên phạm tội;Tái hoà nhập xã hộiIssue Date: 2016Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16681Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)