Bài đăng

Khai phá luật kết hợp dựa trên lý thuyết đại số gia tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05

Title: Khai phá luật kết hợp dựa trên lý thuyết đại số gia tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Authors: Nguyễn, Hà Nam
Đỗ, Nam TiếnKeywords: Luật kết hợp;Khai phá dữ liệu;Cơ sở dữ liệu;Lý thuyết đại số gia tửIssue Date: 2013Publisher: Đại học Công nghệAbstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ: 60 48 05. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Tổng quan khai phá dữ liệu và bài toán luật kết hợp: Khái niệm; Quá trình phát hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu; Các kĩ thuật khai phá dữ liệu; Bài toán khai phá luật kết hợp và ứng dụng. Nghiên cứu một số thuật toán khai phá luật kết hợp: Thuật toán Apri (...)URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42014Appears in Collections:UET - Master Theses

Nghiên cứu giải pháp quản lý khách hàng hiệu quả dựa trên hướng tiếp cận khai phá dữ liệu: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

Title: Nghiên cứu giải pháp quản lý khách hàng hiệu quả dựa trên hướng tiếp cận khai phá dữ liệu: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04Authors: Nguyễn, Hà Nam, người hướng dẫn
Đào, Thị Thu HiềnKeywords: Hệ thống thông tin;Quản lý khách hàng;Khai phá dữ liệuIssue Date: 2014Publisher: ĐHCNAbstract: 58 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43337Appears in Collections:UET - Master Theses

Thiết kế, chế tạo Rectenna công suất lớn cho hệ thống truyền năng lượng không dây khoảng cách gần : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Title: Thiết kế, chế tạo Rectenna công suất lớn cho hệ thống truyền năng lượng không dây khoảng cách gần : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202Authors: Trần, Mạnh DũngKeywords: Kỹ thuật điện tử;Thiết kếIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Công NghệAbstract: Nghiên cưu, tìm hiểu cách tiếp cận vấn đề nâng cao hiệu suất cho phương pháp truyền năng lượng không dây công suât lớn. Trong phần lý thuyết của luận văn đã chỉ ra được 02 nguyên nhân: Đặc tính diode chỉnh lưu cao tần, cấu trúc đặc thù của các rectenna. Thiết kế, chế tạo 02 phương án là RF-combine và DC-combine để thực hiện khảo sát khả năng đáp ứng mức công suất lớn vàso sánh, đánh giá hiệu suất chuyển đổi giữa hai phương án.Description: 67 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61226Appears in Collections:UET - Master Theses

Phát hiện gián tiếp đột biến gen EGFR trong ung thư biểu mô tuyến của phổi bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch: Luận văn ThS. Công nghệ nano sinh học (chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Title: Phát hiện gián tiếp đột biến gen EGFR trong ung thư biểu mô tuyến của phổi bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch: Luận văn ThS. Công nghệ nano sinh học (chuyên ngành đào tạo thí điểm)Authors: Ninh, Văn QuyếtKeywords: Biotechnology;Công nghệ nanoIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Công NghệAbstract: - Về Phân bố bệnh: Nhóm tuổi 50 – 59 chiếm tỉ lệ cao nhất (32,14%), đứng thứ hai là nhóm 60 – 69 với tỉ lệ 30,95%. Như vậy, hai nhóm tuổi này chiếm tới 63,05%. - Về thời gian phủ DAB: Trong 10 tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch có thời gian phủ DAB là 1 phút cho kết quả 100% số tiêu bản đạt chất lượng. Còn với thời gian phủ DAB 3 phút thì có 20% số tiêu bản không đạt chất lượng, tiêu bản bị nền và gấp bệnh phẩm. - Về tỷ lệ bộc lộ gen EGFR: 100/120 trường hợp bộc lộ dấu ấn EGFR dương tính, chiếm 83,33%; 20 trường hợp âm tính với EGFR (16,67%). - Về mức độ biểu hiện gen EGFR trên HMMD: có 87/120 trường hợp dương tính 1+ và 2+ với dấu ấn EGFR(72,50%); chỉ có 20 trường hợp â…

Hoàn thiện mô hình dự án liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ cho doanh nghiệp (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học FPT và Công ty TNHH Phần mềm FPT)

Title: Hoàn thiện mô hình dự án liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ cho doanh nghiệp (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học FPT và Công ty TNHH Phần mềm FPT)Authors: Ngô, Quang AnhKeywords: Khoa học quản lý;Công nghệ;Doanh nghiệpIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 86 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33908Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Quán ngữ tình thái trong tác phẩm của ba nhà văn Thạch Lam, Vũ Bằng, Tô Hoài

Title: Quán ngữ tình thái trong tác phẩm của ba nhà văn Thạch Lam, Vũ Bằng, Tô HoàiAuthors: Phạm, Thị NhungKeywords: Tiếng Việt;Ngôn ngữ họcIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 136 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33909Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Ảnh hưởng của xử lí nhiệt và từ nhiệt đến các tính chất từ của hệ hợp kim CO80-xB20Six

Title: Ảnh hưởng của xử lí nhiệt và từ nhiệt đến các tính chất từ của hệ hợp kim CO80-xB20SixAuthors: Lê Minh, Bạch Thành Công, Nguyễn ChâuKeywords: xử lí nhiệt và từ nhiệt;tính chất từ của hệ hợp kim CO80-xB20SixIssue Date: 1996Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: số 1, 1996;Description: tr. 10-15URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59932Appears in Collections:Social Sciences and Humanities