Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2017

Synthesis and evaluation of in vivo antioxidant, in vitro antibacterial, MRSA and antifungal activity of novel substituted isatin N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)thiosemicarbazones

Title: Synthesis and evaluation of in vivo antioxidant, in vitro antibacterial, MRSA and antifungal activity of novel substituted isatin N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)thiosemicarbazonesAuthors: Thanh, N.D.
Giang, N.T.K.
Quyen, T.H.
Huong, D.T.
Toan, V.N.Keywords: Antibacterial;Antifungal;Antioxidant activity;Cytotoxic effects;D-glucose;Isatins;Methicillin-resistant Staphylococcus aureus;Microwave-assisted synthesis;ThiosemicarbazonesIssue Date: 2016Publisher: Elsevier Masson SASCitation: ScopusAbstract: Some new isatin N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)thiosemicarbazones 4a-t with different substituents at 1-, 5- and 7-positions of isatin ring have been synthesized by reaction of N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)thiosemicarbazide 2 with corresponding isatins 3a-t. Compounds 4a-t were evaluated in vivo for antioxidant activity and in vitro for anti-microorganism activities. The MIC values were found for Gram positive bacteria (MIC = 1.56–6…

Towards a decision support system for municipal waste collection by integrating geographical information system map, smart devices and agent-based model

Title: Towards a decision support system for municipal waste collection by integrating geographical information system map, smart devices and agent-based modelAuthors: Hua, T.M.
Nguyen, T.K.
Thi, H.V.D.
Thi, N.A.N.Keywords: Agent-based Modelling and Simulation;Ant Colony Optimization-ACO;Dynamic VRP-DVRP;K-Means AlgorithmIssue Date: 2016Publisher: Association for Computing MachineryCitation: ScopusAbstract: In many big cities, the volume of daily municipal solid waste generation is huge. The management of solid waste collection and transportation is a challenge. Actually, in many developing countries, this work mainly depends on experiences. Therefore, it is not effective; the waste retention time at collection points is long. The purpose of our work is to explore a decision support system for municipal waste collection and transportation by integrating GIS map, smart devices and agent-based model. Based on the real-time data that is collected and transmitted by smart devices…

Trách nhiệm xã hội của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)

Title: Trách nhiệm xã hội của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn hiện nay: Luận văn ThS. Khoa học quản lý (Đào tạo thí điểm)Authors: Hà, Văn VươngKeywords: Giáo dục đại học,Khoa học quản lýIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănAbstract: Luận văn cung cấp cơ sở lý luận về trách nhiệm xã hội của trường đại học; Cung cấp một số giải pháp và kiến nghị có thể ứng dụng ngay tại Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông hoặc có thể vận dụng cho trường đại học khác.Description: 85 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60192Appears in Collections:USSH - Master Theses

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo từ năm 2000 đến năm 2015: Luận văn Nhân văn khác: 602203

Title: Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo từ năm 2000 đến năm 2015: Luận văn Nhân văn khác: 602203Authors: Hoàng, Thế NamKeywords: Đảng cộng sản,Chính sách kinh tếIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănAbstract: - Luận văn làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta vào việc lãnh đạo thực hiện xóa đói giảm nghèo ở tỉnh từ năm 2000 đến năm 2015. - Luận văn làm rõ những thành tựu, hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đối với công tác xóa đói giảm nghèo từ năm 2000 đến năm 2015.Description: 122 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60193Appears in Collections:USSH - Master Theses

Tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Title: Tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamAuthors: Nguyễn, Thị Minh Huệ
Đặng, Tùng LâmKeywords: Cấu trúc sở hữu, hiệu quả hoạt động, đòn bẩy tài chính, công ty niêm yết.Issue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33;Số 1 (2017)Abstract: Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố gồm cấu trúc sởhữu, đòn bẩy tài chính và hiệu quả hoạt động với bộ dữ liệu toàn bộ các công ty niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Kết quả thực nghiệm từ các mô hình định lượng cho thấy mối quan hệ ngược chiều giữa sở hữu nhà nước và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết, và mối quan hệ thuận chiều giữa sở hữu nước ngoài và hiệu quả hoạt động của cáccông ty niêm yết. Thêm vào đó, nghiên cứu mối quan hệ với đòn bẩy tài chính của các công ty cho thấy hàm ý về nhân tố trung gian giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động, khi đòn bẩy tài chính được xem là một công cụ trong quản t…

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với kinh tế tỉnh Bắc Ninh

Title: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với kinh tế tỉnh Bắc NinhAuthors: Khổng, Văn ThắngKeywords: Vốn đầu tư nước ngoài, Bắc Ninh, kinh tếIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33;Số 1 (2017)Abstract: Năm 2015, bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Bắc Ninh vẫn là điểm sáng nhất của cả nước về thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài.Bên cạnh nguồn vốn trong tỉnh đóng vai trò quyết định, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nguồn vốn quan trọng đối với Bắc Ninh. Bài viết đánh giá thực trạng thu hút FDI và những đóng góp tích cực mà nguồn vốn này mang lại cho tỉnh Bắc Ninh, từ đó đề xuất một số giải pháp quan trọng để tiếp tục thu hút FDIcho mục tiêu phát triển những năm tiếp theo.Description: tr. 100-107URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56276ISSN: 2588-1108Appears in Collections:Economics and Business

Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại (Ngữ văn 9). Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Ngữ văn): 60 14 01 14

Title: Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại (Ngữ văn 9). Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Ngữ văn): 60 14 01 14Authors: Trần, Thị Ngọc LamKeywords: Văn học Việt Nam,Truyện ngắn,Kỹ năng sống,Ngữ vănIssue Date: 2016Publisher: H. Trường Đại học Giáo dụcDescription: 97 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57678Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Tích hợp tri thức lí luận văn học ở phần tri thức đọc – hiểu với quá trình dạy học tác phẩm văn xuôi cụ thể trong chương trình Ngữ văn 12 nâng cao. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Ngữ Văn): 60140111

Title: Tích hợp tri thức lí luận văn học ở phần tri thức đọc – hiểu với quá trình dạy học tác phẩm văn xuôi cụ thể trong chương trình Ngữ văn 12 nâng cao. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Ngữ Văn): 60140111Other Titles: Integrating knowledge literacy theory in reading- understanding section with teaching process of some specific prose works in Advanced Literature program for 12th grade.Authors: Trần, Thị Thanh HuyềnKeywords: Ngữ văn,Tích hợp tri thức,Lí luận văn học,Dạy và họcIssue Date: 2016Publisher: H. Trường Đại học Giáo dụcDescription: 101 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57679Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Trách nhiệm pháp lý của viên chức – qua thực tiễn Thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật: 603801

Về mặt lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về trách nhiệm pháp lý của viên chức trên thế giới, Việt Nam và tại Hà Nội. Đề tài sẽ là một nguồn tài liệu góp phần làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản trong các quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của viên chức ở Hà Nội hiện nay và trong thời gian tới; - Về mặt thực tiễn: Qua khảo sát thực tiễn, kết quả luận văn làm rõ những mặt đạt được và hạn chế của các quy định về trách nhiệm pháp lý của viên chức hiện nay. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số giải pháp có giá trị về mặt thực tiễn liên quan đến việc hoàn thiện các quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý của viên chức. Từ đó vận dụng khéo léo cho phù hợp với quá trình hội nhập của Việt Nam hiện nay.
Title: Trách nhiệm pháp lý của viên chức – qua thực tiễn Thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Lu…

Pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 603801

Luận văn đã phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về tố cáo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Trên cơ sở đánh giá, bình luận về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam, tác giả đề xuất các quan điểm và hệ thống giải pháp tăng cường bảo vệ người tố cáo tham nhũng gồm giải pháp pháp lý và giải pháp khác.

Title: Pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 603801Authors: Phạm, Linh ChiKeywords: Luật Hành chính,Bảo vệ người tố cáo tham nhũngIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn đã phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về tố cáo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Trên cơ sở đánh giá, bình luận về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam, tác giả đề xuất các quan điểm và hệ thống giải pháp tăng cường bảo vệ người tố cáo tham nhũng gồm giải pháp pháp lý và giải pháp khác.Description: 91 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6…