Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2018

Đánh giá phân hạng đất trồng lúa phục vụ công tác quản lý và bảo vệ trên địa bàn xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501

Title: Đánh giá phân hạng đất trồng lúa phục vụ công tác quản lý và bảo vệ trên địa bàn xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501Authors: Khuất, Thị Mai LiênKeywords: Đất nông nghiệp;Quản lýIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiênAbstract: a. Mục tiêu nghiên cứu. - Đánh giá phân hạng mức độ thích hợp đất trồng lúa làm sơ sở cho việc đề xuất định hướng sử dụng bền vững đất trồng lúa trên địa bàn xã Yên Lâm, huyện Yên Định , tỉnh Thanh Hóa. b. Phạm vi nghiên cứu. - Phạm vi không gian nghiên cứu: Toàn bộ quỹ đất trồng lúa hiện trạng của xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Phạm vi khoa học: Đề tài giới hạn nghiên cứu ở các vấn đề sau: + Kế thừa hệ thống tiêu chí để phân hạng đất trồng lúa. + Sử dụng các phần mềm bản đồ MicroStation và ArcGis để xây dựng các lớp thông tin và chồng xếp các lớp thông tin đánh giá phân hạng. c. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp tiếp cận hệ thống: Tiếp cận đ…

Ứng dụng kỹ thuật lai điểm để phát hiện methyl hóa gen RASSF1A, GSTP1 ở bệnh nhân ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt: Luận văn ThS. Sinh học: 604201

Title: Ứng dụng kỹ thuật lai điểm để phát hiện methyl hóa gen RASSF1A, GSTP1 ở bệnh nhân ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt: Luận văn ThS. Sinh học: 604201Authors: Đoàn, Thị Hồng VânKeywords: Di truyền ngoại gien;Hóa sinh họcIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiênAbstract: (1) Tối ưu hóa được điều kiện lai điểm sử dụng đầu dò G200 và R200 lần lượt mang trình tự đặc hiệu với trình tự GSTP1 và RASSF1A bị methyl hóa. Cụ thể: Điều kiện lai điểm tối ưu của đầu dò G200 gồm: dung dịch đệm lai có chứa SSC 6x ở 65 0 C, không bổ sung formamide; thời gian lai 1 giờ; sau đó tiến hành rửa màng 2 lần trong dung dịch đệm rửa có chứa SSC 2x, nhiệt độ phòng, 5 phút. Điều kiện lai điểm tối ưu của đầu dò R200 gồm: dung dịch đệm lai có chứa SSC 6x và 50% formamid ở 45 0 C; thời gian lai 1 giờ; sau đó tiến hành rửa màng 2 lần trong dung dịch đệm rửa có chứa SSC 2x, nhiệt độ phòng, 5 phút. Trong điều kiện tối ưu, đầu dò G200 và R200 cho phép phân biệt được t…

Nonlinear dynamical analyses of eccentrically stiffened functionally graded toroidal shell segments surrounded by elastic foundation in thermal environment

Title: Nonlinear dynamical analyses of eccentrically stiffened functionally graded toroidal shell segments surrounded by elastic foundation in thermal environmentAuthors: Bich, D.H.
Ninh, D.G.
Kien, B.H.
Hui, D.Keywords: A. Discontinuous reinforcement;B. Thermomechanical;B. Vibration;C. Analytical modelling;Toroidal shell segmentsIssue Date: 2016Publisher: Elsevier LtdCitation: ScopusAbstract: In this study, the nonlinear vibration and dynamic buckling of eccentrically stiffened functionally graded toroidal shell segments surrounded by an elastic medium in thermal environment are presented. The governing equations of motion of eccentrically stiffened functionally graded toroidal shell segments are derived based on the classical shell theory with the geometrical nonlinear in von Karman-Donnell sense and the smeared stiffeners technique. Furthermore, the dynamical characteristics of shells as natural frequencies, nonlinear frequency-amplitude relation, nonlinear dynamic respons…

Nonlinear response of a shear deformable S-FGM shallow spherical shell with ceramic-metal-ceramic layers resting on an elastic foundation in a thermal environment

Title: Nonlinear response of a shear deformable S-FGM shallow spherical shell with ceramic-metal-ceramic layers resting on an elastic foundation in a thermal environmentAuthors: Anh, V.T.T.
Dinh Duc, N.Keywords: elastic foundation;Nonlinear response;temperature effects;thick S-FGM shallow spherical shell with ceramic-metal-ceramic layersIssue Date: 2016Publisher: Taylor and Francis Inc.Citation: ScopusAbstract: This article presents an analytical approach to investigate the nonlinear stability of thick, functionally graded material (FGM) shallow spherical shells resting on elastic foundations, subjected to uniform external pressure and exposed to thermal environments. Material properties are assumed to be temperature dependent and graded in the thickness direction according to a Sigmoid power law distribution (S-FGM) in terms of the volume fractions of constituents. Using the first-order shear deformation theory and the Galerkin method, the effects of materials, geometry, e…

Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ): Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ): Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Nguyễn, Đăng LâmKeywords: Luật tố tụng hình sự;Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích cụ thể các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về quyết định truy tố của Viện kiểm sát, nghiên cứu các quyết định tố tụng cụ thể, cùng với thực tiễn thi hành trong 5 năm từ 2012-2016 của tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả quyết định truy tố của Viện kiểm sát trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu của tiến trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.Description: 97 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61020Appears in Collections:LAW - Master Theses

Hình phạt chính không tước tự do theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ): Luận văn ThS. Luật : 603801

Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng và thi hành các hình phạt chính không tước tự do đối với người phạm tội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong 5 năm (2011 – 2015), từ đó rút ra được những tồn tại, hạn chế bất cập trong các quy định của BLHS, trong việc áp dụng hình phạt chính không tước tự do và các nguyên nhân cơ bản. Đồng thời đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các hình phạt chính không tước tự do.

Title: Hình phạt chính không tước tự do theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ): Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Nguyễn, Đình DuyệtKeywords: Luật hình sự;Hình phạtIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng và thi hành các hình phạt chính không tước tự do đối với người phạm tội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tro…

Đảng lãnh đạo liên minh chiến đấu Việt Nam với Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) = Party leaders to build alliance of the fight Vietnam and Laos in the resistance against the French colonialists (1945 -1954)

Title: Đảng lãnh đạo liên minh chiến đấu Việt Nam với Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)Other Titles: Party leaders to build alliance of the fight Vietnam and Laos in the resistance against the French colonialists (1945 -1954)Authors: Nguyễn, Thị Ngọc ÁnhKeywords: Kháng chiến chống thực dân Pháp;Liên minh chiến đấu;Đảng Cộng sản Việt Nam;LàoIssue Date: 2014Publisher: H. : ĐHKHXH&NVCitation: 96 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9024Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định

Title: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm huyện Hải Hậu tỉnh Nam ĐịnhAuthors: Lê, Thị Thanh ThủyKeywords: Khoa học Môi trường;Môi trường;Nam Định;Hải Hậu;Môi trường nước;Nuôi tômIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 3 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9366Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)