Đảng lãnh đạo liên minh chiến đấu Việt Nam với Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) = Party leaders to build alliance of the fight Vietnam and Laos in the resistance against the French colonialists (1945 -1954)

Title: Đảng lãnh đạo liên minh chiến đấu Việt Nam với Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)
Other Titles: Party leaders to build alliance of the fight Vietnam and Laos in the resistance against the French colonialists (1945 -1954)
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Ánh
Keywords: Kháng chiến chống thực dân Pháp;Liên minh chiến đấu;Đảng Cộng sản Việt Nam;Lào
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHKHXH&NV
Citation: 96 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9024
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xác định kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp phổ khối lượng cao tần cảm ứng Plasma ICP-MS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Xây dựng đường cacbon cơ sở cho thảm thực vật cây bụi tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định