Đảng lãnh đạo liên minh chiến đấu Việt Nam với Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) = Party leaders to build alliance of the fight Vietnam and Laos in the resistance against the French colonialists (1945 -1954)

Title: Đảng lãnh đạo liên minh chiến đấu Việt Nam với Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)
Other Titles: Party leaders to build alliance of the fight Vietnam and Laos in the resistance against the French colonialists (1945 -1954)
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Ánh
Keywords: Kháng chiến chống thực dân Pháp;Liên minh chiến đấu;Đảng Cộng sản Việt Nam;Lào
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHKHXH&NV
Citation: 96 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9024
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng môi trường nước vùng nuôi tôm huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định

Phát hiện gián tiếp đột biến gen EGFR trong ung thư biểu mô tuyến của phổi bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch: Luận văn ThS. Công nghệ nano sinh học (chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Đánh giá phân hạng đất trồng lúa phục vụ công tác quản lý và bảo vệ trên địa bàn xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501