Đảng lãnh đạo liên minh chiến đấu Việt Nam với Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) = Party leaders to build alliance of the fight Vietnam and Laos in the resistance against the French colonialists (1945 -1954)

Title: Đảng lãnh đạo liên minh chiến đấu Việt Nam với Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)
Other Titles: Party leaders to build alliance of the fight Vietnam and Laos in the resistance against the French colonialists (1945 -1954)
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Ánh
Keywords: Kháng chiến chống thực dân Pháp;Liên minh chiến đấu;Đảng Cộng sản Việt Nam;Lào
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHKHXH&NV
Citation: 96 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9024
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xác định kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp phổ khối lượng cao tần cảm ứng Plasma ICP-MS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Phát hiện gián tiếp đột biến gen EGFR trong ung thư biểu mô tuyến của phổi bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch: Luận văn ThS. Công nghệ nano sinh học (chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Hoàn thiện mô hình dự án liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ cho doanh nghiệp (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học FPT và Công ty TNHH Phần mềm FPT)