Xây dựng đường cacbon cơ sở cho thảm thực vật cây bụi tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái


Title: Xây dựng đường cacbon cơ sở cho thảm thực vật cây bụi tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Authors: Đinh Thị Hương
Keywords: Đường cacbon;Văn Chấn
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa các khoa học liên ngành
Description: 105 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54479
Appears in Collections:SGS - Master ThesesNhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bioinformatics Approach in Plant Genomic Research

Xác định kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp phổ khối lượng cao tần cảm ứng Plasma ICP-MS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29