Xây dựng đường cacbon cơ sở cho thảm thực vật cây bụi tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái


Title: Xây dựng đường cacbon cơ sở cho thảm thực vật cây bụi tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Authors: Đinh Thị Hương
Keywords: Đường cacbon;Văn Chấn
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa các khoa học liên ngành
Description: 105 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54479
Appears in Collections:SGS - Master ThesesNhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xác định kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp phổ khối lượng cao tần cảm ứng Plasma ICP-MS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Bioinformatics Approach in Plant Genomic Research