Mô phỏng trường dòng chảy đáy trung bình tháng tại khu vực biển Bắc Trung Bộ bằng mô hình ROMS

Vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trường biển của công ty Formosa Hà Tĩnh đang là chủ đề nóng trong những ngày gần đây. Việc cá tầng đáy chết hàng loạt dạt vào bờ là biểu hiện đầu tiên và là một trong những sự việc đáng quan tâm nhất của sự kiện này. Dòng chảy đáy được đánh giá là nguyên nhân chính phát tán dòng độc tố từ nơi xả thải đến môi trường xung quanh, làm chết cá tầng đáy. Nghiên cứu này ứng dụng Hệ thống mô hình đại dương quy mô vùng ROMS (Regional Ocean Modeling System) để mô phỏng trường dòng chảy đáy khu vực biển Bắc Trung Bộ với mục đích: mô phỏng trường dòng chảy đáy ở khu vực này trong năm và giải thích con đường di chuyển của độc tố vào tháng 4 - thời gian bắt đầu sự kiện xả thải gây ô nhiễm biển nghiêm trọng.Title: Mô phỏng trường dòng chảy đáy trung bình tháng tại khu vực biển Bắc Trung Bộ bằng mô hình ROMS
Authors: Vũ, Thị Vui
Keywords: Dòng chảy đáy, ROMS, Ô nhiễm biển, Formosa
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Vol 32, No 3S (2016);
Abstract: Vấn đề xả thải gây ô nhiễm môi trường biển của công ty Formosa Hà Tĩnh đang là chủ đề nóng trong những ngày gần đây. Việc cá tầng đáy chết hàng loạt dạt vào bờ là biểu hiện đầu tiên và là một trong những sự việc đáng quan tâm nhất của sự kiện này. Dòng chảy đáy được đánh giá là nguyên nhân chính phát tán dòng độc tố từ nơi xả thải đến môi trường xung quanh, làm chết cá tầng đáy. Nghiên cứu này ứng dụng Hệ thống mô hình đại dương quy mô vùng ROMS (Regional Ocean Modeling System) để mô phỏng trường dòng chảy đáy khu vực biển Bắc Trung Bộ với mục đích: mô phỏng trường dòng chảy đáy ở khu vực này trong năm và giải thích con đường di chuyển của độc tố vào tháng 4 - thời gian bắt đầu sự kiện xả thải gây ô nhiễm biển nghiêm trọng.
Description: tr. 271-276
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57264
ISSN: 2588-1094
Appears in Collections:Earth and Environmental Studies


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xác định kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp phổ khối lượng cao tần cảm ứng Plasma ICP-MS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Bioinformatics Approach in Plant Genomic Research

Xây dựng đường cacbon cơ sở cho thảm thực vật cây bụi tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái