Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu xét xử tại địa bàn thành phố Đà Nẵng).

Title: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu xét xử tại địa bàn thành phố Đà Nẵng).
Other Titles: Crime of appropriating property through swindling in Criminal law of Viet Nam (based on figures of adjudicating criminal cases in Da Nang city)
Authors: Ngô, Thị Hạnh
Keywords: Pháp luật;Luật hình sự;Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16749
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bioinformatics Approach in Plant Genomic Research

Xây dựng đường cacbon cơ sở cho thảm thực vật cây bụi tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Xác định kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp phổ khối lượng cao tần cảm ứng Plasma ICP-MS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29