Tái hoà nhập xã hội đối với người chưa thành niên phạm tội mãn hạn tù theo pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang).

Title: Tái hoà nhập xã hội đối với người chưa thành niên phạm tội mãn hạn tù theo pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang).
Other Titles: Social reintegration of juvenile offenders discharged from prison according to law enforcement for criminal Vietnam (on the basis of practical Ha Giang province) .
Authors: Phạm, Thị Việt
Keywords: Luật hình sự;Án hình sự;Người chưa thành niên phạm tội;Tái hoà nhập xã hội
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16681
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bioinformatics Approach in Plant Genomic Research

Xây dựng đường cacbon cơ sở cho thảm thực vật cây bụi tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Xác định kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp phổ khối lượng cao tần cảm ứng Plasma ICP-MS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29