Xác định kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp phổ khối lượng cao tần cảm ứng Plasma ICP-MS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Title: Xác định kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp phổ khối lượng cao tần cảm ứng Plasma ICP-MS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Lê, Như Thanh , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Hóa phân tích, Kim loại nặng, Thực phẩm, Phương pháp phổ
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
69 tr. + CD-ROM
Tối ưu hoá điều kiện phân tích đồng thời các kim loại nặng bằng phương pháp ICP-MS. Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý mẫu thực phẩm để phân tích hàm lượng các kim loại nặng. Phân tích đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số mẫu thực phẩm
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38043
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bioinformatics Approach in Plant Genomic Research

Xây dựng đường cacbon cơ sở cho thảm thực vật cây bụi tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái